top of page
הרשמה לקבלת עידכונים

תודה על ההרשמה

סתגלנות


סתגלנות, אדפטיביות (Adaptability), היא אחת מהתכונות הנחוצות ביותר בעולם העבודה העתידי. ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיות גורמות לשיבוש בכל תחום בו הן פורצות, נוגעות בכל תחומי החיים שלנו והמציאות בה אנו חיים. גם סביבת העבודה עוברת מהפך - דרך ביצוע העבודה משתנה, מקצועות נעלמים, תפקידים חדשים נוצרים ואפילו התפיסות הניהוליות מקבלות תפנית. השינויים כבר כאן, והם רק יתרחבו. זה לא טרנד שיחלוף, זו המציאות. אי אפשר להתעלם, אי אפשר לחכות שיעבור, עלינו להסתגל למציאות החדשה. אז אם פעם דיברו על אינטליגנציה שכלית (IQ) כמפתח להצלחה, והיום מדברים על אינטליגנציה רגשית (EQ) כסט כלים העוזרים לפתח את הקריירה שלנו, הרי שיכולת הסתגלות (AQ) הופכת לתנאי בסיס להצלחה בסביבה של שינויים מהירים בתדירות גבוהה. כאשר מסתכלים על עולם העבודה, סתגלנות נדרשת בשתי רמות המושפעות אחת מן השנייה: ברמה הארגונית – עד כמה הארגון יאמץ בהצלחה את השינויים הטכנולוגיים, מקבלי ההחלטות יבינו את הנגזרות הארגוניות ועסקיות מהשינויים ויהיה מפנה בהתנהלות השוטפת. ברמת העובדים – איך העובדים יקבלו את כניסת האוטומציה, יתמודדו עם מצבים חדשים, עם השינויים באופי העבודה, הופעת תפקידים חדשים ותצורות העסקה חדשות. כיצד ימשיכו להרגיש בטחון גם כאשר הכול משתבש מסביב. רמה גבוהה של AQ הן מבחינה ארגונית והן מבחינת העובדים (ויחסי ההדדיות בינהם) היא המפתח המאפשר לארגון להצליח להתנהל בהצלחה בעידן המשובש, כמו גם להטמיע תהליכי שיפור, להתניע תהליכי חדשנות ואפילו לאמץ באופן מוצלח טרנספורמציה דיגיטלית. הטכנולוגיה היא רק הגורם המאפשר. קבלה שלה, תרבותית ותפעולית, תיתן לארגון את הגמישות לפעול בתנאיי אי ודאות של עתיד עולם העבודה. ולעובדים את היכולת לצלוח את השינויים בסביבת העבודה שלהם. ה AQ הוא תחום נרכש גם מבחינה ארגונית וגם אישית (כאשר אחד מחזק את השני). כל הפעילות מתבצעת במסגרת הארגון: ברמה האישית מדובר על העצמת האוריינות הדיגיטלית המחזקת את המודעות של עובדים להתפתחות הטכנולוגית, מאפשרת להם לקבל את כלי העבודה הדיגיטליים ונותנת להם את הכלים להשתמש בהם ביעילות ובצורה אחראית. בנוסף, רכישת "מיומנויות רכות" התומכות בקבלת השינוי, חשיבה מורכבת, יכולות אנליטיות, כישורי למידה, פתרון בעיות ועוד. להשקפתי, הפעילות הנדרשת היא חיזוק מערך הלמידה הארגוני והקניית מיומנויות המכשירות את העובדים לנצל את השינויים לטובתם האישית והמקצועית. ברמה הארגונית, מעבר ליישום הטכנולוגיות עצמן, מדובר על מהפך תרבותי, התאמת תהליכי עבודה למצב החדש, שינוי שיטות ניהול, הנעת עובדים ועוד. אחד הדגשים העיקריים בתהליך סתגלנות ארגונית הוא שינוי סביבת העבודה שתתאים לתנאים החדשים. יש לחשוב על סביבה המאפשרת תקשורת דו כיוונית המדבררת את השינויים ומצמצמת את רמת חוסר ודאות של העובדים. מקום בו הם יכולים לשתף מידע וללמוד מהצלחת עמיתים, זירה להחלפת דעות מקצועיות ועזרה הדדית. כמו שאני רואה את זה, קהילות עובדים הן המענה לצורך. קהילות בארגון משפרות את סביבת העבודה, מחזקות את חווית העובד, מחברות עובדים וצוותי עבודה ומצמצמות את הפער בין השימוש בכלים דיגיטליים בשעות הפנאי ובעבודה. תחום ה AQ נמצא בשלביו הראשונים. ככל שהטכנולוגיה תיכנס לארגונים כך יגדל הצורך בסתגלנות. זה הזמן של הארגונים לפתח את התכונה הזו כדי לחזק את המוכנות הארגונית לשיבושים בעתיד הקרוב (אפילו הקרוב מאוד)

Comments


קטגוריות
bottom of page