top of page
הרשמה לקבלת עידכונים

תודה על ההרשמה

גם בשביל שיתוף מוצלח בין עובדים צריכים מיומנויות
כאשר אני מדבר על עידוד הקולבורציה במקום העבודה, אני מדבר בדרך כלל על פיתוח התהליך בשלושה ממדים: אמון (תרבות), ערך מוסף (תוכן) ונוחות שימוש (טכנולוגיה).

והנה אני נתקל במאמר מכונן (בשבילי), מסוג המאמרים הממלאים אותך בתובנות תוך כדי קריאה, ומחשבה של "זה כל כך הגיוני, איך לא חשבתי על זה קודם".

המאמר מוסיף ממד רביעי, כישורים. זה בדיוק החלק שהיה חסר לי במודל, האנשים.

שישה כישורים שצריך להקנות לעובדים כדי שיעבדו יחד, ישתפו וילמדו אחד מהשני:

++ הקשבה – מכירים את הסיטואציה, במהלך שיחה, שאנשים אחרים מדברים, אנחנו מתכננים את התגובה שלנו במקום להקשיב למה שנאמר? כאשר קיימת הקשבה, רמת האגו וההתעסקות העצמית יורדת, השיחה מתפתחת והמיקוד עולה. את ההקשבה אפשר להשיג על ידי הורדת הדחף לשלוט בשיחה או לרוץ ישר לפתרונות. להתאמן בלשאול שאלות במקום לקבוע עובדות. להתמקד במי שמדבר במקום בנו, להיות מודעים לעצמכם וללמוד לשתוק ולהקשיב. בשיתופי פעולה מצליחים, השיפוט מפנה את מקומו לסקרנות.

++ אמפתיה – להיות פתוחים לדעות אחרים. להבין שכולם יש אינטרס משותף (אפילו אם חלק מהדעות לא מקובלת עליכם). אמפתיה היא להבין מה מניע את הצד השני. בלי שיפוט אלא מתוך ניסיון 'להיכנס לראש של האחר', להבין את מצב רוחו, להבין אותו. כאשר חברי הצוות מתמקדים באמפתיה יותר מאשר בשיתוף דעותיהם, כולם מרוצים מהדיון, נוצרים פתרונות יצירתיים וחברי הצוות מרגישים ששמעו אותם באמת.

++ לתת ולקבל משוב – להבין שמשוב היא לא ביקורת אלא צורת תקשורת. לא לפחד ממשוב ולהבין שהסתייגויות באות ממקום של שיפור. מתן משוב היא אינטראקציה הבונה את ה"יחד" של הצוות. מתן משוב הוא משהו שצריך ללמוד. המשוב צריך להיות פשוט, ממוקד ומעביר כיצד זה משפיע עליכם. בנוסף יש ללמוד לקבל "משוב על משוב" מתוך רצון להשתפר בפעם הבאה ולהבין איך להעביר את דעתכם.

++ לדעת להוביל (ולהיות מובל)– להבין שבקולבורציה אין קשר למדרג ההירככי בארגון, אלא איכות התגובות. לתת ביטחון לעובדים מכל מדרג להגיד מה הם חושבים, התרומה לשיתןף היא הדבר החשוב. לא להיות מנופחים מחשיבות עצמית אלא להבין את התוכן (וגם את המגבלות של עצמכם), ללמוד להאציל סמכויות. לנהל את המשימות בצורה אפקטיבית.

++ לדבר בבהירות ולהימנע מתיאורים מופשטים – למילים יש משקל רב, תיאור אבסטרקטי מוביל לבלבול ולפרשנויות רבות. ללמוד לתקשר בצורה בהירה, שאנשים יבינו מה אתם רוצים להשיג, לדבר ביחס למטרה שרוצים להשיג ולהיות ספציפיים

++ לחשוב win-win – ללמוד לנתח סיטואציות, להבין את הצרכים של האחר ולהביא פתרונות הטובים לכולם. ללמוד לפתח שיחה מאוזנת (כדי להביע את הדאגות והצרכים שלך) לשאול שאלות וליידע לאחרים מהי ההבנה שלך בצרכים שלהם. כך אפשר למצוא פתרונות שיוצרים יותר ערך. בעזרת חשיבת win-win, אפשר למצוא את ההזדמנויות מדעות שונות.

היום שאני מדבר על קולבורציה אני כבר מדבר על ארבעה ממדים

Comments


קטגוריות
bottom of page