top of page
הרשמה לקבלת עידכונים

תודה על ההרשמה

החזר השקעה על הקמת קהילה


מה יהיה החזר ההשקעה בקהילה פנים ארגונית? הגדלת האינטראקציה בין העובדים.


אחת הבעיות בלשכנע את מקבלי ההחלטות בארגון לפתח קהילות עובדים היא התשובה לשאלה "מה יהיה החזר ההשקעה?" קשה למדוד הצלחת קהילה פנים ארגונית במושגים של כסף או משאבים.


קהילות במקום העבודה מחברות את העובדים. לחיבור יתרונות רבים: זרימה ונגישות למידע, שיתוף ידע, חיזוק התקשורת הפנימית, איתור עמיתים ומומחים , קיצור זמן תגובה ועוד ועוד.

קהילות עובדים מחוברות ליעדי הארגון, הופכות לכלי עבודה ותורמות להצלחתו.


זה הזמן להפסיק לחשוב במושגי החזר השקעה כספי אלא לבדוק איך הקהילה מחזקת את האינטראקציה בין העובדים, נושא כאוב בארגונים , וזה החזר ההשקעה הטוב ביותר.


גילוי נאות, האמירה לא שלי (למרות שהייתי רוצה להמציא אותה), שמעתי אותו לראשונה מ-קטי כהן, Venn ומיד התחברתי/ אימצתי

Opmerkingen


קטגוריות
bottom of page