top of page
הרשמה לקבלת עידכונים

תודה על ההרשמה

פיתוח וניהול קהילות עובדיםהמון באזז קורה לאחרונה סביב המושג קהילה. כולם מדברים על קהילות (אם בהקשר הנכון ואם לא) - קהילה אנושית, קהילה וירטואלית, קהילה ברשת חברתית, קהילה עירונית, קהילת מותג/ לקוחות/ משתמשים. אני לא בטוח שכולם מתכוונים לאותו דבר, אבל השיחות משגשגות.


אותו דבר לגבי מנהל קהילה כמקצוע העתיד, המון באזז. ואז מגיעים אנשי הארגונים שמבינים את העוצמה בחיבור העובדים וזרימת ידע שיתופי, ומנסים להכניס את הטרנד הזה אליהם לחברה. אנשי הארגון מגיעים למפגשים, קוראים פרסומים, לוקחים הדרכות, אבל משהו לא מסתדר להם. הם לא מצליחים להתאים את התוכן המקצועי שמתפרסם ליומיום ולעשייה הארגונית, זה לא טריוויאלי.


הסיבה מאוד פשוטה ובסיסית. בכל הקהילות עליהם מדברים היום, הציבוריות, אנשים מתחברים מיוזמתם כי זה עוזר להם או מעניין אותם. בקהילות בארגון צריכים להזמין את העובדים ולשכנע אותם להצטרף. זו נקודת התחלה שונה מהותית וכל הדינמיקה סביב הקמת הקהילה לא דומה למה שקורה "בחוץ".


קהילה בארגון צריכה לקום מול צורך ולתת לעובדים מספיק ערך מוסף כדי לשכנע אותם להשקיע חלק מזמן העבודה (הלחוץ גם כך) להיכנס ואפילו להשתתף. כל החלק ההתחלתי של תכנון קהילת עובדים וחיבור לעשייה הארגונית, לא קיים בקהילות החיצוניות (כי לא קיים צורך שכזה). אני יודע שגם בקהילות ציבוריות קיים שלב התכנון אבל הוא שונה מהותית מהתכנון האסטרטגי הדרוש לפיתוח קהילת עובדים.


גם תחום ניהול הקהילה שונה -

ראשית, ניהול קהילה הוא לא הנושא העיקרי בפיתוח קהילת עובדים. יש מספר שלבים אותם צריכים לבצע עוד טרם ההשקה עד לשלב ניהול האינטראקציות בפועל. מנהל הקהילה שותף בתהליך הפיתוח אבל יש זמן עד שיתחיל לפעול מול המשתמשים.

שנית, למנהל קהילה בארגון תפקידים נוספים שלא קיימים בקהילות הציבורית. היות וקהילת עובדים הופכת לכלי עבודה ארגוני, יש למנהל הקהילה תחומי אחריות נוספים הקשורים לעשייה הארגונית (המחשה טובה באינפוגרפיקה).

שלישית גם המדידה והפרמטרים הנמדדים שונים מהותית בין קהילות ציבוריות וקהילת עובדים. רמת המדידה בארגון הרבה יותר עמוקה והרבה יותר רחבה. זה גם משהו שמנהל הקהילה צריך להוביל.


בגדול, כאשר רוצים להקים קהילה בארגון, צריך להתחיל בתכנון מקדים: הבנת הצורך, הגדרת מטרה, חיבור ליעדים ולחזון הארגוני, איפיון קהל היעד, בניית צוות תומך ועוד. לאחר מכן לבנות אסטרטגיית תוכן המקדמת ותומכת את הממצאים משלב התכנון ומביאה ערך מוסף לעובדים (עוד לפני השקה) רק לאחר מכן מגיע תורו של מנהל הקהילה לנהל.

הכשרת מנהל קהילה ארגונית דומה למנהל קהילה ציבורית בבסיס, צריך להיות הלב והנשמה של הקהילה, אבל בנוסף קיימים תחומי אחריות שלא מוזכרים בהכשרות מנהלי הקהילות החיצוניות.


באזז הקהילות זה מעולה, צריך רק להבין מה מתאים לארגונים


תגובות


קטגוריות
bottom of page